NAK-Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

2024.02.07

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2012. évi CXXVI. törvénye és annak módosításaia

Magyarország gazdag mezőgazdasági hagyományokkal rendelkezik, és a mezőgazdaság mindig is kulcsfontosságú szerepet játszott az ország gazdaságában. Az agrárium területén azonban számos törvénnyel szembesülnek a gazdálkodók, köztük fontos megemlíteni a 2012. évi CXXVI. törvényt, amely módosult 2023. december 12-én tartott Országgyűlés döntése alapján és 2024. január 1-jével hatályba is lépett.

Miről szól a 2012. évi CXXVI. törvény?

A 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szól, amelynek célja a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és a gazdálkodók piacra jutásának erősítése, valamint az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek képviselete. A törvény hatálya a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdákra, gazdálkodó szervezetekre és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára tejed ki.

Mit kell tudni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaráról?

Az 1999-ben alapított Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (rövidítve NAK) felel a gazdák érdekeinek képviseletéért, részt vesz a szakmai szabályozásban és oktatásban is. Kapcsolatot ápol különböző kutatóintézetekkel és oktatási intézményekkel, így szakmai ajánlásokat és útmutatásokat adhat a termelés hatékonyságának és fenntarthatóságának növelésére. A NAK szorosan együttműködik a kormánnyal, ezáltal segítve a mezőgazdasági politika kialakítását, valamint hozzájárul a gazdálkodók és a kormány közötti párbeszédhez is.

A 2012. évi CXXVI. Törvény módosítása!

A NAK törvény 5. § (1) bekezdés c), illetve d) pontja értelmében az agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a törvény erejénél fogva tagjává válnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának.

A NAK törvény módosítása kapcsán elvégzett előzetes adatgyűjtés alapján egy gazdálkodó szervezet tevékenységi körében szerepel a 2023. év vonatozásában agrárgazdasági tevékenység.

A NAK tv. 2/A. § (1) bekezdése értelmében az agrárgazdasági tevékenységek tevékenységi körbe való bejegyzése az agrárgazdasági tevékenység folytatásának minősül. A tagsági jogviszonyt a tevékenységi körbe bejegyzett agrárgazdasági tevékenység alapozza meg, függetlenül attól, hogy a gyakorlatban végzik vagy sem, illetve hogy származik-e abból bevétel vagy sem.

Amennyiben egy gazdálkodó szervezet tevékenységi körébe bejegyzett agrárgazdasági tevékenységeket a gyakorlatban nem végzi, és azokat legkésőbb 2024. január 15-ig törölte, úgy a 2024. évtől nem keletkezik tagdíjfizetés és egyéb kötelezettségekkel járó NAK tagság.

Miért fontos a módosítással foglalkozni?

Egy törvény módosítása általában a jogi keretek, szabályozások és intézményi rendszerek aktualizálását szolgálja. A 2012. évi CXXVI. törvény módosítása rengeteg vállalkozást érint (gazdák, mezőgazdasági őstermelők, agrárgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, stb.) és minden agrárkamara tag köteles a tagra előírt rendelkezéseket betartani. Fontos tisztában lenni a változásokkal az esetleges pénzbírságok elkerülése érdekében!

Több információra van szüksége?

Amennyiben több információra van szüksége a tagsághoz kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban, akkor érdemes ellátogatni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara weboldalára (www.nak.hu) vagy az ügyfélszolgálatukhoz fordulni (ugyfelszolgalat@nak.hu; +36 80 900 365).